REJESTRACJA KANDYDATÓW

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

Termin w trakcie ustalania

Rejestracja online oraz dostarczenie podpisanego kwestionariusza

Termin w trakcie ustalania

Ogłoszenie listy
zakwalifikowanych kandydatów

01.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego
2021/2022

Rekrutacja do klasy pierwszej - Prywatnej Szkoły Podstawowej Sztuk Wizualnych z Oddziałami Dwujęzycznymi św. Alberta Chmielowskiego w Tychach.

 1. Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line (dokonywanej na stronie internetowej szkoły www.chmielowski.edu.pl) oraz do złożenia podpisanego przez rodzica kwestionariusza kandydata w sekretariacie tymczasowym szkoły w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 w terminie: w trakcie ustalania.
 2. Kandydat powinien złożyć komisji rekrutacyjnej potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł na konto szkoły (Santander: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758). Wpłata ta jest potwierdzeniem chęci przystąpienia do szkoły.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 18 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły oraz indywidualną informację na adres e-mail podany w procesie rekrutacji.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi poprzez przedłożenie:
  - podpisanie umowy określającej warunki współpracy ze szkołą,
  - 3 zdjęć o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie).
 5. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła prowadzi nieprzerwany nabór, zgodnie z wyżej opisanymi zasadami.

Miesięczne czesne wynosi 1000 zł, w ramach którego zapewniamy:

 • Zajęcia zgodnie z podstawą programową

 • Dwa języki obce: hiszpański oraz angielski
  od pierwszej klasy

 • Rozszerzone zajęcia artystyczne z plastyki,
  muzyki, techniki

 • Opiekę pedagoga

 • Doświadczoną kadrę nauczycielską
 • Domowy obiad w szkolnej stołówce
 • Zajęcia sportowe
  w nowoczesnym obiekcie SMS Arena

FORMULARZ REJESTRACYJNY AKTUALNIE JEST NIEDOSTĘPNY