Prywatna Szkoła Podstawowa
Sztuk wizualnych z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. św. Alberta Chmielowskiego w Tychach

Na model absolwenta składają się najważniejsze kompetencje, których życzymy naszym uczniom. Te kompetencje nie pojawiają się na wybranych etapach nauki w szkole, ale powinny ewoluować od samego początku edukacji I towarzyszyć nam przez całe życie. Za Kenem Robinsonem uznaliśmy za najważniejsze: ciekawość / kreatywność / krytycyzm / komunikację / współpracę / współczucie / opanowanie

Nasza oferta edukacyjna opiera się na zainteresowaniach, potrzebach i oczekiwaniach dzieci, odwołuje się do ich doświadczeń, rozwija ich talenty i umiejętności.

Zapewniamy:

 • podmiotowe traktowanie każdego ucznia, wspieranie go w trudnych momentach, wyrażanie potrzeb, emocji i korzystanie z indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz indywidualnej organizacji kształcenia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne dziecka, w tym jego szczególne uzdolnienia,
 • przyjazną atmosferę, pozwalającą pobudzać u dzieci naturalną ciekawość świata i chęć do działania,
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
 • realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych w oparciu o programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
 • wykwalifikowaną i zgraną kadrę pedagogiczną, w tym pedagoga, psychologa oraz logopedę,
 • wsparcie arteterapeutyczne;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci w trakcie dodatkowych zajęć artystycznych poprzez malarstwo, rzeźbę, rysunek, pracę z gliną, filmy, gry, grafikę użytkową, fotografię, stolarkę itp.;
 • organizację wernisaży, wystaw, plenerów;
 • stwarzanie okazji do uczestnictwa w kulturze (muzea, festiwale, koncerty, teatr itp.);
 • zajęcia ruchowe w terenie;
 • konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi;
 • codzienne obiady;
 • korzystanie z opieki świetlicowej, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców,
 • korzystanie z różnych form wypoczynku organizowanych przez szkołę, np. półkolonii,
 • wycieczki;
 • możliwość nauki w oddziałach dwujęzycznych, w których obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone są w języku polskim i języku angielskim,
 • możliwość korzystania przez dziecko z edukacji domowej – jesteśmy szkołą przyjazną tej formie edukacji, wspieramy w niej uczniów i rodziców. Rodzice, którzy zdecydowali się na edukację domową mogą liczyć na konsultacje z nauczycielami i możliwość korzystania z doświadczeń innych rodziców i dzieci realizujących w ten sposób obowiązek szkolny.

 

Miesięczne czesne wynosi 1000 zł, w ramach którego zapewniamy:

 • Zajęcia zgodnie z podstawą programową
 • Dwa języki obce: hiszpański oraz angielski
  od pierwszej klasy
 • Rozszerzone zajęcia artystyczne z plastyki,
  muzyki, techniki
 • Opiekę pedagoga
 • Doświadczoną kadrę nauczycielską
 • Domowy obiad w szkolnej stołówce
 • Zajęcia sportowe
  w nowoczesnym obiekcie SMS Arena

Jako szkoła przyjazna tzw. „edukacji domowej” umożliwiamy, by rodzinny dom stał się szkołą dla Państwa dzieci, by rodzice mogli przejąć odpowiedzialność za proces nauczania swoich dzieci, a starsi uczniowie mogli uczyć się sami, według własnych upodobań, pasji i predyspozycji.

Dzieci korzystające z nauczania domowego są pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły, jednak nie uczęszczają na tradycyjne lekcje. Edukacja domowa stanowi alternatywę dla tradycyjnej instytucji szkoły, umożliwia zamianę sformalizowanej rzeczywistości na środowisko rodzinne, domowe.

Rodzic nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego, aby uczyć swoje dziecko w domu i w każdym momencie, podobnie jak jego dziecko, może liczyć na wsparcie ze strony szkoły.

Edukacja domowa to rozwiązanie dla każdego, kto pragnie wolności w edukacji. Nauczanie domowe można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego.