Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie znajdziemy informację o szkole Chmielowskiego?
  Wszystkie informacje o działalności placówki znajdują się na stronie internetowej www.chmielowski.edu.pl
 2. Jakich języków obcych będą uczyć się uczniowie?
  W naszej szkole będziemy codziennie uczyć się j. angielskiego i dodatkowo j. hiszpańskiego.
 3. Jakie klasy będą w naszej szkole?
  W roku szkolnym 2021/22 planujemy otworzyć 1 klasę szkoły podstawowej, w której docelowo ma być 20-22 uczniów. W kolejnych latach tworzyć będziemy kolejne klasy szkoły podstawowej.
 4. Kto będzie uczył w naszej szkole i jakie zajęcia będą prowadzone?
  Kadra nauczycielska doświadczona w pracy z dziećmi otwarta na sztukę. Codziennym elementem pracy w szkole będą zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne z wykorzystaniem różnych technik w tym rysunek, malarstwo, stolarstwo, ceramika. 
 5. Jak wyglądać będzie bezpieczeństwo dzieci?
  Szkoła znajdować się będzie na wydzielonym do celów edukacyjnych II piętrze Hotelu Aros. Teren jest w pełni ogrodzony i monitorowany. Opiekę nad dziećmi będzie sprawować wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska, dyrekcja szkoły przy wsparciu szkolnego pedagoga. Budynek w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Jaka jest wysokość czesnego w szkole i opłaty wpisowej?
  Czesne w szkole wynosi 1000 zł/miesiąc przez 12 miesięcy w roku i zawierają się w nim zajęcia edukacyjne, codzienne zajęcia językowe, dodatkowe codzienne zajęcia plastyczno-artystyczne, materiały plastyczne, opiekę świetlicową codziennie w godzinach 7.00 - 17.00. Opłata wpisowa wynosi 200 zł na poczet rekrutacji i nie podlega zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania się ucznia do szkoły. Opłaty dokonuje się na konto wygenerowane podczas procesu rejestracji.
 7. Czy w szkole będą obowiązywały mundurki?
  W naszej szkole nie będzie wymogu chodzenia w mundurkach.
 8. Jak wyglądać będą zajęcia sportowe w szkole?
  Zajęcia prowadzić będą przy współpracy z SMS Tychy wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy na profesjonalnych obiektach treningowych Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
 9. Gdzie należy składać dokumenty rekrutacyjne?
  Proces rekrutacji odbywa się poprzez stronę chmielowski.edu.pl po wypełnieniu formularza należy postępować zgodnie z komunikatami. Należy wygenerować druk zgłoszenia, podpisać go i dostarczyć do tymczasowego sekretariatu szkoły znajdującego się w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 w Instytucie Studiów Podyplomowych.
 10. Kto jest Organem Prowadzącym szkołę?
  Organem prowadzącym jest Spółka Krafc Consulting z siedzibą w Brzegu oraz biurem przy ul. Sienkiewicza 1 w Tychach. Spółka jest również właścicielem Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach.
 11. Czy szkoła przewiduje spotkania z rodzicami?
  Planowane jest zorganizowanie Dnia Otwartego szkoły na którym zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci – kandydatów do szkoły oraz będzie czas na poznanie bliżej naszej placówki, rozmowę z nauczycielami oraz dyrekcją. Podczas tego spotkania udzielimy wszystkich informacji dotyczących funkcjonowania szkoły.
 12. Czy w szkole realizowana jest podstawa programowa?
  Tak jak każda szkoła, która podlega przepisom, realizujemy podstawę programową. Rozszerzamy jednocześnie program o cele i zadania zapisane w statucie szkoły i programie profilaktyczno-wychowawczym. Są to między innymi dodatkowe godziny pracy przeznaczone na lekcje j. angielskiego, dodatkowo j. hiszpańskiego oraz całej gamy przedmiotów artystycznych. Zajęcia sportowe również prowadzone będą od 1 klasy przez wykwalifikowanego nauczyciela-trenera.
 13. Czy nauczyciele mają odpowiednie kompetencje i wykształcenie?
  Nauczyciele posiadają wykształcenie i kompetencje wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ideą szkoły jest nieustanny rozwój nie tylko ucznia, ale również nauczyciela. Dlatego dbamy o to, by nasza kadra rozwijała swoje kompetencje poprzez szkolenia, warsztaty. Właścicielem szkoły jest Krafc Consulting który jednocześnie prowadzi Instytut Studiów Podyplomowych dla nauczycieli dlatego nasza kadra ma ciągłą możliwość rozwoju.
 14. Jaka jest koncepcja rozwoju szkoły?
  Tworząc szkołę założyliśmy, że nie poprzestaniemy na jednej klasie chcemy sukcesywnie rozwijać kolejne klasy szkoły podstawowej. Planujemy otworzyć liceum i doprowadzić uczniów do matury, tak aby ukształtować dojrzałego człowieka, gotowego do samodzielności.

Jeśli nie znalazłaś / znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami!